Tjänster

Medicinutbyte

Vi expedierar dina receptmediciner smidigt och snabbt medan du väntar. Vi informerar alltid, om det finns förmånligare generiska läkemedel. Som kund får du avgöra om du vill byta ut dina mediciner mot förmånligare preparat. Vi hjälper dig gärna om du har frågor angående medicinerna.

Returnerande av oanvända läkemedel till apoteket

Från hemhushållen tar apoteken gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall, som returneras till apoteket skickas för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket. Ifall läkemedlen en gång har lämnats ut till kunden, kan man inte sälja dem på nytt. Därför ersätter man inte heller oanvända läkemedel till kunden. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har givit apoteken.

Apoteket tar endast emot läkemedelsavfall och febertermometrar som innehåller kvicksilver samt sprutor och nålar. Apoteket tar inte emot annat avfall (som. t.ex. kemikalier, sprayflaskor, batteridrivna febertermometrar eller andra elektriska apparater, batterier mm.).

Egenvård

På vår betjäningsavdelning hittar du de vanligaste receptfria medicinerna, vitaminer, plåster och förbandsmaterial, bassalvor och hudvårdsprodukter, mun- och tandvårdsprodukter. Du hittar även de förmånligare alternativen hos oss. En av apotekets viktigaste uppgifter är att ge läkemedelsinformation. Vi hjälper Dig gärna i olika slags frågor angående mediciner och hälsovård, fråga på bara - vi finns på apoteket för dig! Det lönar sig t.ex. att alltid ta reda på, om egenvårds- och receptmediciner passar ihop med varandra eller om de eventuellt förorsakar skadlig samverkan. Det är också bäst att fråga råd av apotekets experter om medicineringen under graviditeten.